لیست مطالب
kotlin_blog_img.jpg.0b90435c5ab98014ff271afffc10ea3f.jpg.8b4b3b0a0e9a1bf8d752b0ecc6cc8bab

کاتلین چیست؟ چگونه اپلیکیشن بسازیم؟

زبان برنامه نویسی کاتلین چیست؟ اگر شما اندروید را دوست دارید و میخواهید اپلیکیشنی با آن ایجاد کنید، زبان برنامه نویسی کاتلین (Kotlin) انتخاب خوبی برای شما خواهد بود. به نظر می رسد که این زبان امروزه به یکی از رقبای ...